Koulutus

Koulutusta seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta
Rovaniemen Seta ry tarjoaa monipuolista koulutusta seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta. Aihepiirejä käsitellään erilaisista näkökulmista, räätälöitynä yksilöllisesti jokaiselle osallistujaryhmälle. Koulutukset jakautuvat kahteen luokkaan: vertaiskoulutuksiin ja ammatillisiin koulutuksiin.

Vertaiskoulutukset
Vertaiskoulutukset on suunnattu

  • peruskoulujen ja lukioiden oppilaille
  • Prometheus- ja rippikoululeiriläisille
  • nuorille

Me seksuaalivähemmistöihin kuuluvat olemme rakentaneet identiteettimme melkolailla perustuksia myöten itseksemme ollessamme nuoria. Roolimallit ovat viime vuosiin asti olleet julkisuudessa harvinaisia eivätkä nytkään mediassa tarjotut mallit edusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kokonaisvaltaisesti. Oman kokemuksemme kautta me  homot, lesbot, biseksuaalit ja transihmiset  olemme tulleet jossain määrin asiantuntijoiksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien olettamusten ja asenteiden suhteen. Monet meistä ovat hakeneet tietoa ilmiöistä kiivaastikin jossain vaiheessa elämäänsä, ja osa on kouluttautunut jakamaan tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä.

Tarkoituksemme on antaa asiallista tietoa siitä mitä on olla homo tai lesbo, mistä trans-ilmiöissä on kysymys ja avata hiukan niitä asenteita ja ennakkoluuloja joita kulttuurissamme liitetään seksuaalisuuteen ja sukupuoleen. Koulutuksemme käsittelee seksuaaliterveyttä vain sivuten; näistä asioista Hiv-tukikeskuksen asiantuntijat ovat meitä parempia puhumaan.

Ammatilliset koulutukset
Ammatillisten koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi

  • opetus- ja sosiaalialan sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat
  • nuorisotyöntekijät sekä muut nuorten kanssa työskentelevät
  • vapaaehtoistyöntekijät, erityisesti vertaistukea tarjoavissa yhteisöissä
  • oppilaanohjaajat, opinto-ohjaajat ja kuraattorit

Useissa tutkimuksissa on todettu, että opettajat pitävät hankalana seksuaalisuudesta ja sukupuolesta puhumista ja tästä syystä jättävät aiheen toisinaan kokonaan käsittelemättä opetuksessa (Lehtonen 1994 ja 2003; Kuuluvainen 2002). Nuorille on kuitenkin erittäin tärkeää saada asiallista tietoa heitä hyvin paljon askarruttavasta aiheesta. Uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty tavoite saada oppilaat ymmärtämään seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta. Vaikka seksuaaliterveysopetuksen tueksi on viime vuosina tuotettu useita uusia materiaaleja, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus jää niissä lähes poikkeuksetta ohimennen käsitellyksi. Setan koulutuspalvelut pyrkivät täyttämään juuri tätä aukkoa.

Sosiaali- ja terveys- sekä turvallisuuspalveluiden piirissä, olivat ne sitten julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin piirissä tuotettuja, pyritään tuottamaan korkeatasoisia palveluita asiakkaille/potilaille. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kohtaavat kuitenkin usein huonoa palvelua ennakkoluuloista ja tiedon puutteesta johtuen. Erityisesti kriisitilanteissa ammattilaisten tulisi kyetä palvelemaan myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia parhaalla mahdollisella tavalla. Henkisen kuorman keskellä asiakkaan/potilaan ei pitäisi joutua kouluttamaan tai ohjaamaan ammattilaista, jonka luokse hän on tullut apua hakemaan. Ammatillisten koulutusten tavoitteena on palvella edellä mainittujen alojen opiskelijoiden ja työntekijöiden ammatillista kehittymistä näiden epäkohtien poistamiseksi.

Koulutuksen sisältö ja toteutus
Koulutuspakettimme räätälöidään yhteistyössä koulutuksen tilaajan kanssa kuhunkin tilaisuuteen sopivaksi. Tarkoituksemme on luoda pitkälti keskusteluun perustuva tilaisuus, joten toivomme että voisimme käydä puhumassa pienryhmissä (enintään 25 henkilöä). Jos ryhmälle on mahdollista tarjota tilaisuus välittää kysymyksiä kouluttajille jo ennen varsinaista koulutustilaisuutta, otamme kysymykset ilolla vastaan. Ehtiäksemme käydä perusasiat tilaisuudessa rauhassa läpi, tarvitsemme koulutusta varten 1,5 tuntia (kaksoistunnin). Pidemmässä ajassa keskustelulle ja kysymyksille jää toki paremmin aikaa. Kouluttajia pyrimme lähettämään tilaisuuksiin mieluummin kaksi tai kolme kuin vain yhden.

Koulutuskuluista: Tarjoamme vertaiskoulutuksen (nuorille) pääsääntöisesti ilmaiseksi, mutta ammatillisesta koulutuksesta perimme maksun. Ammatillisista koulutuksista (ammattikorkeakoulut, yliopistot, työyhteisöt yms.) ohjeellinen luentopalkkio on 60 e / 45 min. Mikäli koulutus järjestetään Rovaniemen kaupunkialueen ulkopuolella, matkakulut laskutamme koulutuksen tilaajalta.

Mikäli koulutuksen järjestäminen omassa työ-, opiskelu- tai harrastusympäristössä kiinnostaa, ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Yhteydenotot:
rovaniemenseta@gmail.com