Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 21.5.2004

1. Rekisterinpitäjä
Rovaniemen Seta ry. PL 1216, 96101 Rovaniemi / Valtakatu 22, 96200 Rovaniemi, info ( at ) rovaniemenseta.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Rovaniemen Seta ry:n rahastonhoitaja, PL 1216, 96101 Rovaniemi / Valtakatu 22, 96200 Rovaniemi

3. Rekisterin nimi
Rovaniemen Seta ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta. (Yhdistyslain 11 § tarkoittama jäsenluettelo)

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen täydellinen nimi ja kotikunta, tieto siitä haluaako jäsen vastaanottaa postia yhdistykseltä, sekä mahdolliset osoitetiedot. Jäsenmaksujen maksupäivät.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot kerätään henkilöltä itseltään tämän liittyessä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenrekisteriin tallennetaan tiedot vasta sen jälkeen kun jäsenyys on voimassa, eli jäsenmaksu on maksettu.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Jäsenrekisteristä voi tarkastaa tietoja jäsenasioiden hoitoa varten rekisterinhoitajan lisäksi vain Rovaniemen Seta ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Kaikki rekisteriä varten kerätty ja siitä tulostettu aineisto säilytetään niin, että vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä on siihen pääsy. Rovaniemen Seta ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat rekisteristä tietoja ainoastaan pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.

B. ATK:lle talletetut tiedot
Jäsenrekisteri säilytetään tietokoneella sekä cd-rom:lla johon ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä on pääsy. Rovaniemen Seta ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat rekisteristä tietoja ainoastaan pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä. Jäsenrekisteritiedostot suojataan erikseen ja rekisterinpitäjä säilyttää cd-romia lukitussa paikassa.